Verdiepingsprogramma Trainerschap Positieve Gezondheid 2023

Jaarprogramma

E-learning, 5 dagdelen scholing, intervisie

€ 900,-

HBO werk- en denkniveau

Als iPH gecertificeerde trainer heb je een basisopleiding gevolgd over het werken met Positieve Gezondheid. Bij organisaties die gaan werken met Positieve Gezondheid bestaat vrijwel altijd een behoefte om het concept te gaan implementeren. Dat vraagt meer dan alleen een basistraining geven aan medewerkers. Om als trainer een goede bijdrage te kunnen leveren, moet je goed kunnen aansluiten bij de behoefte van de deelnemers en de organisatie en hen kunnen helpen om Positieve Gezondheid daadwerkelijk te implementeren in hun werk. Dit jaarprogramma helpt je om hiervoor nieuwe competenties te ontwikkelen.

Professionals die als gecertificeerde trainer zijn verbonden aan iPH.

  Programma

  Het verdiepingsprogramma Trainerschap Positieve Gezondheid 2023 omvat de volgende onderdelen:

    • E-learning Eigen ontwikkelplan
    • 5 dagdelen scholing
    • 3x 2 uur intervisie

  Op 2 februari krijg je toegang tot de e-learning waarmee je je eigen ontwikkelplan gaat opstellen. Je zorgt dat dit uiterlijk 28 februari gereed is.

  De scholingsmodules gaan over:

    • Weerstand in groepen ombuigen naar een betere aansluiting bij de behoefte (2 dagdelen)
    • Deelnemers ondersteunen bij de stap naar implementatie in de praktijk (2 dagdelen)
    • Positieve Gezondheid & implementatie in organisaties (1 dagdeel)

  In de intervisiesessies met andere iPH gecertificeerde trainers is aandacht voor casussen en praktijkervaringen.

  Studieduur en studiebelasting

  Het programma loopt van 1 februari 2023 tot 1 februari 2024. Er zijn verschillende datumopties voor elk scholingsonderdeel, waaruit je bij aanvang van het jaar kunt kiezen. Je tijdsinvestering is 5 dagdelen voor de scholingen, 3x 2 uur voor de intervisiebijeenkomsten en ca. 4 uren voor het maken van je ontwikkelplan. In totaal is dit 25 uur.

  Trainers

  De scholingsdagen waar je uit kunt kiezen, worden geleid door trainers/docenten die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid door en door kennen en daar op één of meer onderdelen een verdieping op kunnen geven.

  Cursusgeld

  € 900,-

  Alle scholingen kunnen ook binnen jouw organisatie als incompany training worden georganiseerd, waarbij we gezamenlijk kijken welke data en welke trainer het beste passen.

  Meer informatie over Maatwerk & Incompany