Verdiepingsprogramma Leefstijlcoaching 2023

ID: LCVL-23001

Professionals die werkzaam zijn als leefstijlcoach, kunnen met dit programma werken aan hun coachingscompetenties, actuele kennis over leefstijlonderwerpen en positionering in het werkveld.

Leefstijlcoaching is een breed werkveld, waar bovendien veel van verwacht wordt omdat er een maatschappelijke beweging is om preventie en eigen regie meer naar de voorgrond te brengen. Dit verdiepingsprogramma is bedoeld voor professionals die als leefstijlcoach werken en hun competenties willen verdiepen. Daaronder kan vallen: nog effectiever coachen, aansluiten bij actuele ontwikkelingen, het verdiepen van de visie op je vak en kennis over leefstijlthema’s op peil houden. De deelnemer ontwerpt een ontwikkeltraject voor zichzelf en volgt scholingen (online en/of op locatie) om zijn doelen te bereiken.

Programma

Het verdiepingsprogramma Leefstijlcoaching 2023 omvat de volgende onderdelen:

  • E-learning Eigen ontwikkelplan
  • 5 dagdelen scholing
  • 3x 2 uur intervisie

Op 2 januari krijg je toegang tot de e-learning waarmee je je eigen ontwikkelplan gaat opstellen. Je zorgt dat dit uiterlijk 31 januari gereed is.

Voor de scholingen wordt een keuzemenu gehanteerd, waardoor je modules kunt kiezen tot een totaal van 5 dagdelen die aansluiten bij het gemaakte ontwikkelplan. Er is keuze uit de volgende thema’s:

  • Positieve Gezondheid (5 dagdelen)
  • Training coaching & gespreksvoering (4 dagdelen)
  • Effectief Coachen bij Stoppen met Roken (5 dagdelen)
  • Geluk & Zingeving (1 dagdeel)
  • Gezonde leefstijl versus op dieet (2 dagdelen)
  • Bouwen aan zelfvertrouwen (2 dagdelen)
  • Leefstijlcoaching & duurzame inzetbaarheid bij werkgevers (5 dagdelen)

In de intervisiesessies met andere leefstijlcoaches is aandacht voor casussen en praktijkervaringen.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van je programma ontvang je een lijst met keuzemogelijkheden, waaruit je een totaal scholingsaanbod van 5 dagdelen samenstelt en 3 intervisiedata kiest. Dit kan ook in de loop van het jaar worden gedaan, mits je minimaal 4 weken voor aanvang van de eerste cursusbijeenkomst aanmeldt en er nog plaats is binnen de groep.

Voor wie

Professionals die leefstijlcoaching aanbieden binnen hun werk en daarvoor in de basis al zijn opgeleid.
Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Wel is het goed om te beseffen dat dit een verdiepingsprogramma is en geen basisopleiding tot leefstijlcoach.

Studieduur en studiebelasting

Het programma loopt over het gehele jaar 2023. De keuze van je scholingsmodules en intervisiedata bepaalt jouw schema. Je tijdsinvestering is 5 dagdelen voor de scholingen, 3x 2 uur voor de intervisiebijeenkomsten en ca. 4 uren voor het maken van je ontwikkelplan. In totaal is dit 25 uur.

Trainers

De scholingsdagen waar je uit kunt kiezen, worden geleid door trainers/docenten die verstand hebben van het vak waarover de scholing gaat, maar ook weten hoe het onderwerp past binnen leefstijlcoaching.

Data en aanmelden

Cursusgeld: € 900
Aanmelden voor het programma voor 2023 kan via de cursusagenda en/of met behulp van STAP-budget.

Vragen?

Stuur een e-mail aan Visiom.

Agenda

Vergaderruimte huren

Zoek je een cursusruimte, trainingsruimte of vergaderruimte in Amersfoort? Direct tegenover station Amersfoort kun je een ruimte voor 1 tot (nu) 11 personen huren bij Visiom.

Contactformulier