Vacatures

Op dit moment zijn alle vacatures voor functies in loondienst bij Visiom vervuld.

Informatie voor trainers die zich als ZZP’er willen verbinden aan Visiom

Beschrijving organisatie

Visiom is een organisatie gespecialiseerd in training op het gebied van brede gezondheid, persoonsgericht werken en persoonlijk leiderschap in de zorg en het sociaal domein. We zijn onder meer trainingspartner van het Institute for Positive Health (iPH). Ons doel is om mensen het vertrouwen te geven dat ze hun eigen welzijn en gezondheid kunnen beïnvloeden. Dat doen we door organisaties en professionals te trainen en ondersteunen die mensen hierin positief kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld zorgprofessionals, leefstijlcoaches, consulenten bij de gemeente, leidinggevenden of HR-professionals. Wij werken met een kernteam dat ondersteunende taken uitvoert en een aantal trainers die bij ons in dienst zijn. Daarnaast is er een groep van ca. 50 trainers, docenten en coaches die op zelfstandige basis regelmatig met ons meewerken in opdrachten/scholingen.

Eigenschappen

De volgende eigenschappen kunnen je helpen om de functie van trainer bij Visiom met plezier uit te voeren:

 • Je bent iPH gecertificeerd trainer;
 • Je draagt graag bij aan meer veerkracht voor iedereen;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als professioneel trainer op het gebied van communicatie, teambegeleiding, leiderschap, (leefstijl)coaching en/of Positieve Gezondheid;
 • Je bent een goede gesprekspartner voor professionals en leidinggevenden, onder meer als het gaat om het verhelderen van leerdoelen;
 • Je bent communicatief (zeer) vaardig;
 • Je schrijft foutloos, vlot en makkelijk;
 • Je bent vaardig met computer en internet, in ieder geval MS Office 365 en e-mail;
 • Je vindt het leuk om te blijven leren;
 • Je weet een goede balans te vinden tussen zelfstandig werken en samenwerken;
 • Je neemt graag de verantwoordelijkheid voor jouw taken en jouw aandeel in het succes van Visiom.

Competenties

Een trainer zal bij Visiom de volgende competenties inzetten en verder ontwikkelen:

Ontwerpen van maatwerktrainingen:

 • onderzoeken van leerwensen van de deelnemers en die afstemmen met de wensen die opgegeven zijn vanuit de opdrachtgever;
 • realistische en heldere trainingsdoelen kunnen beschrijven;
 • kennis, inzichten en vaardigheden selecteren die bijdragen aan het bereiken van de trainingsdoelen;
 • trainingen ontwerpen waarin de deelnemers in logische stappen toewerken naar de gestelde doelen;
 • evalueren van de training op de punten tevredenheid en behaald leerresultaat.

Leerproces ondersteunen:

 • deelnemers duidelijk en tijdig informeren over de inhoud van de training en benodigde voorbereidingen;
 • onderwerpen introduceren op een wijze die de motivatie van de deelnemers vergroot;
 • rekening houden met de voorkennis en werksetting van de deelnemers en hierop voortbouwen in de scholing;
 • een veilige sfeer creëren waarin het mogelijk is om uitdagingen aan te gaan;
 • leerstof goed doseren en afwisseling aanbrengen in de werkvormen;
 • om kunnen gaan met weerstand en deze zo benaderen dat het leidt tot leervermogen;
 • de tijd effectief bewaken, waardoor deelnemers zich kunnen concentreren op elkaar en hun inhoudelijke leerproces.

Begeleiden van het groepsproces:

 • respectvol en duidelijk leiding geven aan de groep;
 • professioneel begeleiden van samenwerkingsprocessen en interactie tijdens de scholing;
 • kunnen werken met het metaniveau van wat er gebeurt in de groep en in de scholing;
 • aandacht hebben voor individuele deelnemers en daarmee het groepsproces ondersteunen.

Blijven leren

 • openstaan voor feedback en blijk geven van een groei mindset;
 • je kwaliteiten inzetten en versterken;
 • je ontwikkelpunten vertalen in concrete leerstappen.

Contact

Herken je je volledig in het beschreven profiel? Dan kijken we graag met je of samenwerking een optie is. Hierbij letten we onder meer op je woon- en werkregio en je achtergrond (sector, ervaring, stijl van trainen) om te zien of we voldoende opdrachten hebben waar je in mee kunt werken. Stuur je cv en motivatie naar ac******@vi****.nl zodat we een afspraak met je kunnen maken.


Agenda

Vergaderruimte huren

Zoek je een cursusruimte, trainingsruimte of vergaderruimte in Amersfoort? Direct tegenover station Amersfoort kun je een ruimte voor 1 tot 20 personen huren bij Visiom.