Training Meer Tijd Voor de Patiënt

Vanaf 1 april 2023 kunnen huisartspraktijken landelijk starten met het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP), in afstemming met de regionale huisartsenorganisatie (RHO). In het eerste jaar is een voorwaarde dat de praktijken zich aantoonbaar gaan ontwikkelen in anders werken (met meer tijd voor de patiënt als resultaat) en het goede gesprek met de patiënt.

Veel huisartspraktijken hebben zelf ook de wens om patiëntgericht te werken en zijn blij met de erkenning voor die beweging, ook financieel. Tegelijkertijd is de realiteit dat er al veel gevraagd wordt van de praktijken en professionals in de eerstelijns zorg. Dat maakt dat medewerkers niet altijd de ruimte voelen om veel tijd in ‘extra activiteiten’ te steken én dat verbeteringen in de werkwijze naar de achtergrond kunnen verdwijnen in de dagelijkse drukte.

Onze training Meer Tijd Voor de Patiënt biedt ondersteuning die aansluit bij het team en de praktijk. In een aantal sessies wordt gewerkt aan maatwerk verbeteringen die de gewenste impuls geven aan zowel het thema ‘anders werken’ als ‘het goede gesprek’.

Er zijn twee varianten beschikbaar:

 • Voor praktijken die al een iPH gecertificeerde training ‘Werken met Positieve Gezondheid’ hebben gevolgd en daarop kunnen voortbouwen (drie bijeenkomsten van 3 uur)
 • Voor praktijken die nog wat extra verdieping in gespreksvoering kunnen gebruiken (vier bijeenkomsten van 3 uur).

In de trainingsbijeenkomsten wordt gewerkt aan:

 • Het praktijkplan voor MTVP vertalen naar concrete stappen;
 • Het voeren van persoonsgerichte, effectieve gesprekken;
 • Het versterken van de samenwerking binnen de praktijk en binnen het netwerk.

Na het bijwonen van de gehele training ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via in*******@vi****.nl

 • Er wordt verder gebouwd aan een persoonsgerichte manier van werken. Dit verdiept het contact én leidt tot betere resultaten in de brede gezondheid van de patiënt. Volledig in lijn met het werken vanuit Positieve Gezondheid;
 • Principes uit reeds bekende methodieken worden bij elkaar gebracht om invulling te geven aan een passende werkwijze voor MTVP. Onder andere: oplossingsgericht werken, Positieve Gezondheid, het Huis van Persoonsgerichte zorg, LEAN werken, Simon Sinek;
 • Er is aandacht voor individuele ontwikkeling van vaardigheden, maar vooral voor gezamenlijke ontwikkeling, zowel binnen het team als in samenhang met omliggende partijen;
 • Er is aandacht voor concrete oplossingen en stappen vooruit, maar ook voor het omgaan met een situatie van transitie waarin niet alles ‘meteen vandaag’ gerealiseerd kan zijn.
 • Voor de theorie en voorbereiding wordt gewerkt met een e-learning, zodat de sessies vrijwel geheel besteed kunnen worden aan uitwisselen, oefenen en uitwerken.
 • De gesprekken met de patiënt worden (nog) zinvoller en nodigen de patiënt (nog meer) uit om zelf stappen te zetten ter verbetering van de eigen Positieve Gezondheid;
 • Het werkplezier van de medewerkers en de kwaliteit van de samenwerking intern en extern krijgen een impuls;
 • Er wordt een stap gezet in de richting van toekomstbestendige zorg;
 • De deelnemende praktijken kunnen aantonen dat ze voldoen aan de ontwikkeleisen van MTVP.
 • Een ROH kan raamwerkafspraken maken met Visiom voor het opnemen van deze training in hun aanbod richting de praktijken in hun regio. Contact kan worden gelegd via in*******@vi****.nl;
 • Huisartspraktijken kunnen ook zelf een training aanvragen via in*******@vi****.nl. Stem af met de ROH of deze training past in de inrichting van het traject binnen de regio;
 • Groepsgrootte is 6 tot 12 personen;
 • Trainingstarief per groep voor de variant voor praktijken die nog geen iPH gecertificeerde training Positieve Gezondheid hebben gevolgd is € 4.950 all-in (vier bijeenkomsten), voor praktijken die al een iPH training hebben doorlopen € 3.950 all-in (drie bijeenkomsten).