Training Meer Tijd Voor de Patiënt

 

Sinds 1 april 2023 kunnen huisartspraktijken landelijk starten met het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP), in afstemming met de regionale huisartsenorganisatie (RHO). In het eerste jaar is een voorwaarde dat de praktijken zich aantoonbaar gaan ontwikkelen in anders werken (met meer tijd voor de patiënt als resultaat) en het goede gesprek met de patiënt. Bij de start van jaar 2 komt daar het werken met het netwerk bij.

Veel huisartspraktijken hebben zelf ook de wens om patiëntgericht te werken en zijn blij met de erkenning voor die beweging, ook financieel. Tegelijkertijd is de realiteit dat er al veel gevraagd wordt van de praktijken en professionals in de eerstelijnszorg. Dat maakt dat medewerkers niet altijd de ruimte voelen om veel tijd in ‘extra activiteiten’ te steken én dat verbeteringen in de werkwijze naar de achtergrond kunnen verdwijnen in de dagelijkse drukte.

‘Meer Tijd Voor de Patiënt’ zou niet opgevat moeten worden als ‘nog meer tijd moeten besteden aan patiënten en taken’, maar als ‘ons concentreren op wat meerwaarde heeft voor de patiënt’. Daar past bij dat je goed luistert en kijkt, maar ook dat je ruis en ballast kwijt wilt raken (in de lijn van LEAN werken). Het is dus ook een ontwikkeling die zou moeten zorgen voor meer energie en werkplezier en minder stress bij de mensen die werken in de eerstelijnszorg.

Om invulling te geven aan het ontwikkelprogramma voor Meer Tijd Voor de Patiënt, denken we graag mee over wat het beste past bij waar de praktijk nu staat, wat er haalbaar en passend is en indien van toepassing: hoe er voldaan kan worden aan eventuele eisen binnen de regio en van de zorgverzekeraar). Binnen ons trainingsaanbod over Versterkend Werken vind je onder meer:

  • Positieve Gezondheid (verschillende 
  • Gespreksvaardigheden
  • Interprofessioneel werken
  • In gesprek over een gezonde leefstijl
  • Versterkend teamleiderschap
  • Work-Life Skills workshops voor het team (waaronder thema’s op het gebied van communicatie, samenwerking en stressmanagement)

Kunnen we met jullie meedenken? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs via in*******@vi****.nl