Statuut Visiom leefstijlcoaches

Gezamenlijk vastgesteld op 16 oktober 2009.

1. Ik ben integer.

Ik ben oprecht naar mezelf en naar anderen: ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Ik sta voor wat ik zeg en voor de organisatie waar ik voor werk. Wat ik anderen leer, neem ik zelf ook serieus. Ik ben mezelf en speel geen rol.

2. Ik gedraag me professioneel.

Ik ben op de hoogte van wat er speelt binnen mijn organisatie en mijn vakgebied. Ik ben duidelijk over wat Visiom en ikzelf iemand te bieden hebben. Ik handel in het belang van mijn klant. Ik bereid gesprekken en bijeenkomsten goed voor en beheers de stof. Ik begeleid mensen zonder mezelf centraal te zetten.

Ik houd me aan afspraken. Ik besteed zorg aan mijn communicatie en (schriftelijke) materialen. Ik zorg voor een gepaste omgeving als ik met mensen afspreek. Mijn uiterlijk is verzorgd en fris.

3. Ik behandel mensen met aandacht en respect.

In een gesprek luister ik met aandacht. Ik houd een open geest en zet mijn oordeel opzij. Ik probeer steeds te horen wat de ander werkelijk zegt en bedoelt. Ik ga discreet om met informatie die ik van mensen krijg.

4. Mijn doel is dat mijn klanten werkelijk verder komen.

Ik zoek samen met de klant naar de oorzaken van zijn probleem en help hem om structurele oplossingen te vinden. Ik bied begeleiding die erop gericht is om mensen zelfstandiger en onafhankelijker te maken. Mijn uitgangspunt is dat de klant zelf zijn oplossingen kiest. Mijn taak is om de inzichten en vaardigheden te bieden die hij daarvoor nodig heeft.

Ik werk praktisch en resultaatgericht.Ik streef ernaar dat dingen eenvoudig en logisch worden. Ik help de klant om dingen in perspectief te plaatsen. Ik sluit zo goed mogelijk aan bij de doelen en het ontwikkelingstempo van de klant.

5. Ik benut mijn potentie en die van anderen zo goed mogelijk.

Ik zet mijn talenten in bij mijn werk. Ik maak graag gebruik van de talenten van anderen om de mijne aan te vullen. Als ik tegen een probleem aanloop kijk ik of ik het zelf kan oplossen, maar ik vraag hulp als ik die nodig heb. Ik leer elke dag bij en heb daar plezier in. In mijn leerproces maak ik soms fouten en daar ben ik open over. Ik doe mijn werk omdat ik het leuk vind en er goed in ben.

Als ik kans zie om mijn omgeving positief te be?nvloeden, zal ik dat doen.