Toets Stoppen met roken: het perspectief van de deelnemer

Met deze korte multiple choice toets kun je dit cursusonderdeel afronden.