Over Visiom

In een situatie van continue verandering en onzekerheid hebben professionals in de zorg en het sociaal domein behoefte aan nieuwe competenties en instrumenten. Visiom biedt leer- en ontwikkelmogelijkheden om deze eigen te maken en een andere mindset te creëren.

Wij bieden de mogelijkheid om te werken aan (persoonlijk & transformationeel) leiderschap, persoonsgerichte zorg, leefstijlcoaching en vitaliteit. Uniek aan onze academie is dat wij er zijn voor alle professionals: medewerkers, leidinggevenden, beleidsmakers en bestuurders. Door een brug te slaan tussen de uitdagingen van de organisatie, verbeteringen in teams en eigen (persoonlijk) leiderschap, kom je samen verder.

Visiom traint en ondersteunt al bijna 20 jaar professionals uit het brede gebied van zorg en sociaal domein. Hierbij richten wij ons op de vraag: Hoe gids je mensen bij het hebben van meer grip op hun dagelijks leven? Dit doen wij door professionals te versterken in de visie en vaardigheden die nodig zijn om dit te kunnen ontwikkelen bij anderen. Daarbij richten we ons ook op de professional zelf die de rust en ruimte nodig heeft om wendbaar te zijn.

Ons uiteindelijke doel: veerkracht zien groeien bij individuen, in organisaties en in de maatschappij.

Partners

BeBright

De houdbaarheid van de zorg en het sociaal domein vraagt om een transformatie. Om deze te laten slagen is het nodig dat mensen op alle niveaus binnen een organisatie hieraan kunnen bijdragen. Daarom werken we samen met strategie- en transformatiebureau BeBright.

BeBright is een dynamisch strategie- en transformatiebureau dat zich inzet om de vitaliteit van organisaties en de samenleving te versterken door verbindingen te leggen en vernieuwingen te versnellen. Dit vraagt, naast visie en moedig leiderschap, vooral om daadkracht van vitale mensen, organisaties en ecosystemen. BeBright geeft richting, adviseert, begeleidt en helpt haar opdrachtgevers om de visie op de toekomst te vertalen naar concrete realisatie.

Institute for Positive Health (iPH)

De trainingen van Visiom hebben een sterke synergie gekregen met het werken vanuit Positieve Gezondheid. Als partner van het institute for Positive Health (iPH) verzorgen wij sinds mei 2019 de officiële trainingen Positieve Gezondheid, die worden afgesloten met een certificaat van het iPH. Waar dit meerwaarde heeft, wordt een combinatie gemaakt met intervisie en trainingen over (persoonlijk) leiderschap, coaching en/of leefstijlverbetering.

Agenda

Vergaderruimte huren

Zoek je een cursusruimte, trainingsruimte of vergaderruimte in Amersfoort? Direct tegenover station Amersfoort kun je een ruimte voor 1 tot 20 personen huren bij Visiom.