Work-Life Skills Training

Mensen leven en werken tegenwoordig in een omgeving die veel eist en continu verandert. En in zorg en welzijn geldt dit zeker. We zijn daar niet zomaar op voorbereid. Daardoor raken veel medewerkers en leidinggevenden in de zorg langzaam hun energie en motivatie kwijt. Veerkracht ontwikkelen is niet genoeg meer: je moet kunnen meebewegen en zelfs kunnen bijdragen aan een nieuwe manier van werken en leven, waarin een plek is voor welzijn voor zoveel mogelijk mensen. Hier zijn Work-Life Skills voor nodig.

Work-Life Skills sessies gaan over thema’s als bewustzijn en keuzes maken, mentale veerkracht, fitheid en energie en verbinding en communicatie. Je leert hoe je dingen slim aanpakt op een manier die past bij jou, je leven en je werk. Het levert je meteen vandaag wat op, maar juist ook op de langere termijn. Door nieuwe inzichten, oefenen en stappen zetten werk je ernaartoe om de beste versie van jezelf te zijn, zowel in het werk als daarbuiten.

Wil je individueel meedoen, dan kun je inschrijven voor een Heal & Deal sessie. Uitgebreidere programma’s bieden we aan als maatwerk binnen organisaties. Hoe je daarover contact kunt opnemen, lees je meer onder incompany en maatwerk.