Verdiepingsprogramma Leefstijlcoaching 2023

Jaarprogramma

E-learning, 5 dagdelen scholing, intervisie

€ 900,-

HBO werk- en denkniveau

Professionals die werkzaam zijn in de rol van leefstijlcoach, kunnen met dit programma werken aan de verdieping van hun coachingscompetenties, kennis over leefstijlonderwerpen en positionering in het werkveld, waardoor ze in staat zijn om uitdagendere deelnemers(groepen) te begeleiden en/of opdrachten aan te nemen die ze voorheen nog niet konden invullen.

Leefstijlcoaching is een breed werkveld, waar bovendien veel van verwacht wordt omdat er een maatschappelijke beweging is om preventie en eigen regie meer naar de voorgrond te brengen. Dit verdiepingsprogramma is bedoeld voor professionals die in de basis al opgeleid zijn tot leefstijlcoach, maar aanvullende competenties nodig hebben om hun rol goed in te vullen. Het programma is gericht op: omgaan met weerstand en andere uitdagingen in coaching, rekening houden met de huidige omstandigheden zoals extra verhoogde werkdruk en geldstress en aansluiten op de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De deelnemer formuleert zijn eigen ontwikkeldoelstelling en gaat gericht stappen zetten om die te bereiken.

Professionals die leefstijlcoaching aanbieden binnen hun werk en daarvoor in de basis al zijn opgeleid. Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Wel is het goed om te beseffen dat dit een verdiepingsprogramma is en geen basisopleiding tot leefstijlcoach.

  Programma

  Het verdiepingsprogramma Leefstijlcoaching 2023 omvat de volgende onderdelen:

  • E-learning Eigen ontwikkelplan
  • 5 dagdelen scholing
  • 3x 2 uur intervisie

  Op 2 februari krijg je toegang tot de e-learning waarmee je je eigen ontwikkelplan gaat opstellen. Je zorgt dat dit uiterlijk 28 februari gereed is.

  De scholingsmodules gaan over:

  • Coaching & gespreksvoering in uitdagende situaties (2 dagdelen)
  • Een effectieve aanpak hanteren bij hoge werkdruk en/of geldstress (2 dagdelen)
  • Leefstijlcoaching & duurzame inzetbaarheid bij werkgevers (1 dagdeel)

  In de intervisiesessies met andere leefstijlcoaches is aandacht voor casussen en praktijkervaringen.

  Studieduur en studiebelasting

  Het programma loopt van 1 februari 2023 tot 1 februari 2024. Er zijn verschillende datumopties voor elk scholingsonderdeel, waaruit je bij aanvang van het jaar kunt kiezen. Je tijdsinvestering is 5 dagdelen voor de scholingen, 3x 2 uur voor de intervisiebijeenkomsten en ca. 4 uren voor het maken van je ontwikkelplan. In totaal is dit 25 uur.

  Trainers

  De scholingsdagen waar je uit kunt kiezen, worden geleid door trainers/docenten die verstand hebben van het vak waarover de scholing gaat, maar ook weten hoe het onderwerp past binnen leefstijlcoaching.

  Cursusgeld

  € 900,-

  ==> De data voor inschrijving worden later bekendgemaakt.

  Alle scholingen kunnen ook binnen jouw organisatie als incompany training worden georganiseerd, waarbij we gezamenlijk kijken welke data en welke trainer het beste passen.

  Meer informatie over Maatwerk & Incompany