Voor wie is deze training?

Deze leerroute volg je wanneer je de Introductie Positieve Gezondheid hebt afgerond en je vanuit Positieve Gezondheid wil werken, maar geen consultgesprekken voert. Jouw werk in de zorg omvat vooral handelingen. Werk je als verzorgende in de thuiszorg? Ben je mantelzorger? Of werk je als cateringmedewerker in een zorginstelling? Dan is dit de leerroute die goed aansluit bij jouw werk.

Wat leer je in deze training?

In deze training leer je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid. Je leert hiernaar te handelen door je cliënten, patiënten en klanten goed te zien en te horen en hen de regie te geven tijdens contactmomenten.

Na het volgen van deze training:

  • Kan je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe je dit in je werk vormgeeft.
  • Heb je meerdere malen gereflecteerd op je eigen Positieve Gezondheid en kan je beschrijven wat jouw opbrengst daarvan is.
  • Kan je beschrijven hoe de essentie van het werken met Positieve Gezondheid zichtbaar en voelbaar is in jouw manier van werken.
  • Ben je je bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar de ander en ben je bereid om een open en onbevooroordeelde houding bij jezelf te blijven oefenen.
  • Pas je Positieve Gezondheid toe in jouw gedrag door je te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en aan te sluiten bij de ander.
  • Kan je een voor jezelf passende werkwijze toepassen om mensen te laten ontdekken welke haalbare stappen ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid te behouden of versterken.
  • Heb je gereflecteerd op je eigen vermogen om mensen regie te laten nemen over hun dagelijkse (zelfzorg)taken en heb je gericht geoefend om dit vermogen te laten vergroten.
  • Kan je vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid samenwerken met partners binnen en buiten de organisatie.
  • Weet je waar je informatie en inspiratie kunt vinden over het toepassen van Positieve Gezondheid.

Wil je je aanmelden voor deze training? Neem dan contact op via in**@vi****.nl.

Workshop

Heb jij de eerdere basismodule Positieve Gezondheid zonder leerroute gevolgd? Dan bieden we jou een verkort traject aan waarin je de door jou gekozen leerroute in één dag kunt volgen. Ook deelnemers die al een andere leerroute hebben gevolgd kunnen zich aanmelden voor deze workshop.

Wil je je aanmelden voor deze workshop? Neem dan contact op via in**@vi****.nl.

Verdiepende scholingen

Opleiding Trainersvaardigheden

Het geven van trainingen waarin mensen kunnen leren en ontwikkelen vraagt veel van de professional. Coachende vaardigheden zijn niet voldoende bij groepsgewijs werken. Er moet ook rekening gehouden worden met de groepsdynamiek. Deze kan juist ook benut worden om het leerproces te versterken. De trainer moet in staat zijn om programma’s te ontwerpen en ter plekke aan te passen. De verschillende manieren van leren die in de groep aanwezig zijn worden zo ondersteund. Wil jij je ontwikkelen op dit soort punten? Dan ben je op je plek in de opleiding Trainersvaardigheden.

Opleiding Train-de-trainer

Wil jij professionals trainen in het werken met groepen op basis van Positieve Gezondheid? Dan is de opleiding Train-de-trainer echt iets voor jou. Voor deze opleiding zijn wel onderliggende trainerscapaciteiten nodig. Deze worden beoordeeld in een intakegesprek. Wanneer de basis trainersvaardigheden nog ontwikkeld moet worden, kan je eerst de opleiding Trainersvaardigheden volgen.