Voor wie is deze training?

Deze leerroute volg je wanneer je de Introductie Positieve Gezondheid hebt afgerond en dit gezondheidsconcept wilt toepassen in het werken met groepen. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, bewegen, cultuur of onderwijs zijn. Ben jij welzijnswerker? Of werk je als buurtsportcoach? Ben je kunstdocent? Of leerkracht op een basisschool? Dan is dit de leerroute die goed aansluit bij jouw werk.

Wat leer je in deze training?

In deze training leer je hoe je werken met Positieve Gezondheid kunt vertalen naar groepsactiviteiten en -interventies. Je helpt mensen om beter te benoemen wat belangrijk voor hen is. Dit vergroot het gevoel van eigen regie en helpt hen om stappen te kiezen die hun Positieve Gezondheid vergroten.

Na het volgen van deze training:

  • Kan je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe je dit in je werk vormgeeft.
  • Heb je meerdere malen gereflecteerd op je eigen Positieve Gezondheid en kan je beschrijven wat jouw opbrengst daarvan is.
  • Kan je minimaal drie werkvormen toepassen om mensen groepsgewijs te laten reflecteren op hun Positieve Gezondheid en hierover in gesprek te laten gaan.
  • Ben je je bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar (de individuen in) een groep en ben je bereid een open en onbevooroordeelde houding bij jezelf te blijven oefenen.
  • Pas je Positieve Gezondheid toe in jouw gedrag door je te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op bepaalde oplossingen.
  • Kan je minimaal drie werkvormen toepassen om mensen groepsgewijs te laten ontdekken welke haalbare stappen ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid te behouden of versterken.
  • Heb je gereflecteerd op je eigen vermogen om de groep (mede) regie te laten nemen over hun ontwikkelproces en heb je hier gericht mee geoefend.
  • Kan je vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid samenwerken met partners binnen en buiten de organisatie.
  • Weet je waar je informatie en inspiratie kunt vinden over het toepassen van Positieve Gezondheid.

Voor cursusdata kun je bij het aanbod kijken via de knop ‘Aanmelden’.

Workshop

Heb jij de eerdere basismodule Positieve Gezondheid zonder leerroute gevolgd? Dan bieden we jou een verkort traject aan waarin je de door jou gekozen leerroute in één dag kunt volgen. Ook deelnemers die al een andere leerroute hebben gevolgd kunnen zich aanmelden voor deze workshop.

Voor cursusdata kun je bij het aanbod kijken via de knop ‘Aanmelden’.

Verdiepende scholing

Intervisie Positieve Gezondheid & werken met groepen 

Na het volgen van de training Positieve Gezondheid & werken met groepen kan je je aanmelden voor twee of meer intervisiesessies met andere professionals die groepen begeleiden. Extra ideeën uit de praktijk kunnen worden uitgewisseld en successen en vraagstukken worden verder uitgediept. Samen leer je verder!

Opleiding Trainersvaardigheden

Het geven van trainingen waarin mensen kunnen leren en ontwikkelen vraagt veel van de professional. Coachende vaardigheden zijn niet voldoende bij groepsgewijs werken. Er moet ook rekening gehouden worden met de groepsdynamiek. Deze kan juist ook benut worden om het leerproces te versterken. De trainer moet in staat zijn om programma’s te ontwerpen en ter plekke aan te passen. De verschillende manieren van leren die in de groep aanwezig zijn worden zo ondersteund. Wil jij je ontwikkelen op dit soort punten? Dan ben je op je plek in de opleiding Trainersvaardigheden.

Opleiding Train-de-trainer

Wil jij professionals trainen in het werken met groepen op basis van Positieve Gezondheid? Dan is de opleiding Train-de-trainer echt iets voor jou. Voor deze opleiding zijn wel onderliggende trainerscapaciteiten nodig. Deze worden beoordeeld in een intakegesprek. Wanneer de basis trainersvaardigheden nog ontwikkeld moet worden, kan je eerst de opleiding Trainersvaardigheden volgen.