Verdiepingsworkshops Positieve Gezondheid

Meerdere startmomenten

Workshops van 3 uur

HBO werk- en denkniveau

Het leren kennen van Positieve Gezondheid levert vaak inspiratie en nieuwe ingangen op. Wil je vervolgens écht werk maken van Positieve Gezondheid, dan komen er vaak behoeftes aan verdieping tevoorschijn. Je wilt Positieve Gezondheid bijvoorbeeld verbinden met andere ontwikkelingen of je komt mensen tegen die je niet zo gemakkelijk mee krijgt.

Heb je behoefte aan een opfrisser, extra tools of een dosis aanvullende inspiratie? Kijk dan eens naar deze verdiepingsworkshops! Ze zijn los van elkaar te plannen en te volgen. Ook incompany kunnen wij deze workshops verzorgen, bijvoorbeeld voor een team of projectgroep.

Hier lees je de omschrijvingen van de verschillende workshops.

Samen Beslissen & Positieve Gezondheid

Het werken vanuit Positieve Gezondheid en Samen Beslissen hebben overlap én ze kunnen elkaar aanvullen. Ben je op zoek naar synergie tussen deze twee programmalijnen? Of is twee losse methodes aandacht geven ongewenst? Dan is deze workshop de uitkomst.

Je krijgt de kern gepresenteerd van Samen Beslissen en Positieve Gezondheid en krijgt zicht op de samenhang. Vervolgens kun je deze vertalen naar je eigen werkpraktijk: wat kun je vandaag nog toepassen, zonder daar veel extra werk aan te hebben?

Bouwen aan vertrouwen

Met deze workshop sla je drie vliegen in één klap: je komt verder tot de kern bij het werken met Positieve Gezondheid, je verbetert je vermogen om effectieve gesprekken te voeren en je krijgt een bouwsteen te pakken voor meer werkplezier. Vertrouwen is immers cruciaal om verder te komen. En het staat onder druk, zowel bij individuen als tussen mensen en organisaties.

In deze workshop ga je begrijpen wat voor plek vertrouwen opbouwen inneemt binnen jouw werk. Je krijgt de essentie mee van hoe je vertrouwen opbouwt. Je leidt hier stappen uit af die je zelf kunt gebruiken, daar waar je ze nodig hebt.

Wat is nu nodig en hoe draag jij het beste bij?

Mensen hebben het druk. Maar ons welzijn lijkt door al die inspanningen nauwelijks toe te nemen. Wil je je energie goed blijven bewaken en een zinvolle bijdrage (blijven) leveren in de maatschappij? Dan geeft deze workshop je inspiratie en houvast.

Samen krijgen we scherp welke bewegingen we hebben gemaakt om te belanden waar we nu zijn – en dus ook wat er nodig is om de goede kant op te bewegen. Vervolgens ga je benoemen waar jouw kracht zit en hoe je die zinvol kunt inzetten. Zo versterk je je eigen effectiviteit en je werkplezier.

Implementatieworkshop: Anderen meekrijgen in de gewenste verandering

Bevlogen mensen hebben medestanders nodig om hun versterkende aanpak te kunnen verspreiden. In de dagelijkse praktijk is het nog niet zo gemakkelijk om ‘de anderen’ te activeren. Zeker in de huidige tijd, waar termen als ‘overbelast’ en ‘verandermoe’ steeds vaker klinken. We weten dat doorgaan op de huidige weg ook geen optie is in zorg en welzijn, dus is het waardevol om te kijken hoe je het meenemen van anderen slim kunt aanpakken.

In deze workshop ga je verschillende soorten belanghebbenden onderscheiden om te zien wie je het beste kunt betrekken. Ook ga je kijken hoe je hen effectief kunt benaderen. Daarnaast krijg je een aantal methodes aangereikt om de kans op gedragsverandering te vergroten en te zorgen dat je steun mobiliseert voor wat je wilt realiseren.

Implementatieworkshop: werken met een client journey

Een goed gesprek voeren is één onderdeel van het versterken van je klant of medewerker. De impact blijft echter beperkt als de rest van de ervaring rondom het gesprek niet aansluit. Professionals, teams en organisaties merken dit vaak na afloop van hun training over gesprekken voeren, bijvoorbeeld vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dan kunnen vragen ontstaan rondom ‘de implementatie’.

Implementatie is een breed begrip. Om de vraag concreet te benaderen, kun je werken vanuit een client journey. Wat maakt iemand zoal mee op zijn pad met de zorgaanbieder? Welke mogelijkheden zijn er om de ander op alle contactmomenten te versterken en worden die ook benut? In deze workshop ga je dit uitwerken voor een concrete casus, zodat je de client journey daarna ook met anderen kunt inzetten om een versterkend traject op te bouwen in een versterkende omgeving.

Implementatieworkshop: Positieve Gezondheid introduceren bij mensen die er niet op zitten te wachten

Je zult maar in zorg, welzijn of onderwijs werken, waar de ene methodiek na de andere over je wordt uitgestort terwijl het team onderbemenst is en je je werk toch al niet af krijgt binnen de tijd die ervoor staat. Met zo’n vol hoofd zit je niet te wachten op een training Positieve Gezondheid. Dus hoe kan een trainer, een projectleider of organisatie aan de slag met groepen medewerkers die niet tot de enthousiaste voorhoede behoren? Of die eenvoudigweg aangeven dat ze (verander)moe zijn?

In deze workshop wordt Positieve Gezondheid in een breder kader geplaatst: wat is de bedoeling van het gedachtegoed en hoe denk je buiten de lijntjes van de ‘gewone’ training of workshop om mensen te kunnen bereiken en versterken die er eigenlijk geen ruimte voor hebben in hun hoofd?

Tijdsinvestering

3 uur per workshop

Accreditatie

Er zijn geen accreditaties aangevraagd voor deze workshops.

Cursusgeld

€ 149,00 inclusief koffie, thee en werkmaterialen indien het een workshop op locatie is. Er zijn geen aanvullende kosten en er is geen btw van toepassing.

Deze workshops kunnen ook binnen jouw organisatie als incompany training worden georganiseerd, waarbij we gezamenlijk kijken welke data en welke trainer het beste passen.

Meer informatie over Maatwerk & Incompany