Als je iemand terugziet voor een vervolggesprek, hoe start je dan?

De meeste professionals beginnen met een van deze twee zinnen:

  • Hoe gaat het nu met u/jou?
  • Hoe is het gegaan met uw/jouw acties?

En het antwoord dat je krijgt is dan vaak ófwel kort (‘Goed.’ ‘Gewoon.’)

ófwel negatief gefocust.

Hoe dit komt?

In de eerste plaats is het brein van mensen getraind om eerst te letten op risico’s en gevaren. Dit helpt je overleven. Je moet niet je aandacht bij dat leuke gesprek met de persoon naast je houden als er een bus op je afkomt, zullen we maar zeggen.

Omdat er zoveel prikkels op ons afkomen tegenwoordig, zijn er echter altijd dingen niet-perfect. Dus kom je er vaak niet aan toe om stil te staan bij positieve dingen.

Bovendien zijn de mensen om je heen (van nature) ook gefocust op problemen en tekortkomingen. Je wordt niet gestimuleerd om op sterke punten en verbeteringen te letten. Misschien ervaar je het zelfs als ongemakkelijk om dat te doen, zeker als het gaat om je eigen sterke punten en verbeterslagen. Dit kan als gevolg hebben dat jouw cliënt of patiënt niet getraind is in het zien en benoemen van stappen vooruit. Hij zal daardoor eerder benoemen wat niet goed gegaan is.

De vraag ‘Hoe gaat het nu’ is bovendien heel breed. Als iemand dat aan jou vraagt, zijn er wel honderd manieren om die vraag te beantwoorden. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf over welk gebied van je leven je gaat nadenken. Hoe diep je wilt gaan. Of waar je het aan afmeet. Je cliënt of patiënt zal waarschijnlijk een van de volgende twee richtingen inslaan:

  • Hij antwoordt kort en algemeen en wacht af wat jij daarna gaat doen.
  • Hij focust op het meest voor de hand liggende onderwerp, waarschijnlijk de klacht of hulpvraag waar hij voor kwam. En gaat benoemen welke problemen er op dat gebied zijn, waar hij jouw hulp bij wil.

Om eerlijk te zijn, is dit niet de optimale start van jullie vervolggesprek. In ieder geval niet als je de ander wilt activeren om regie te nemen over zijn dag en zijn gewoontes. De bal ligt namelijk weer bij jou na het antwoord. Jij moet een ingang gaan zoeken om dingen te gaan oplossen.

Wat kun je doen om meteen een betere aanloop te nemen samen?

De basis van de aanpak die wij je mee zouden geven in onze trainingen is als volgt:

  1. Benoem het doel van de cliënt/patiënt zoals jij dat hebt onthouden en check of dat nog steeds is waarvoor jullie bij elkaar zijn.
  2. Vraag de ander dan waar hij blij of tevreden mee is op dit gebied, als hij naar de afgelopen periode kijkt.

Dit geeft jullie een start waarbij de patiënt/cliënt stilstaat bij zijn eigen veranderkracht en wensen.

Deze insteek is heel eenvoudig en heel effectief. Misschien zit er wel iets in waar je mee wilt gaan experimenteren.

Mogelijk kom je daarbij ook vraagstukken tegen, bijvoorbeeld:

  • Wat doe ik als iemand antwoordt: ‘ik ben nergens blij of tevreden over, alles is slecht gegaan’?
  • Wat als de ander een doel heeft wat niet haalbaar is of dat mij niet het juiste doel lijkt, moet ik daar dan toch mee blijven werken?

Als je vaardig wilt worden in het omgaan met dat soort situaties en je vak naar een nog hoger niveau wilt tillen, ben je van harte welkom bij de tweedaagse Basistraining Leefstijlcoaching. De eerstvolgende deelname mogelijkheid is op do 31 maart en vr 1 april 2022.