Je ontvangt nu een e-mail om te bevestigen, pas daarna sta je op de lijst. Houd ook je spam in de gaten indien nodig. 😉