Ik krijg (heel) vaak vragen van mensen die iets met leefstijlcoaching willen gaan doen, of meer met leefstijlcoaching willen gaan doen. Geldt dat ook voor jou? Dan hoop ik je in dit artikel wat op weg te helpen.

Allereerst: wat is leefstijlcoaching?

Daar zijn veel invullingen voor. De mijne is: je ondersteunt mensen om in hun dagelijks leven betere keuzes te maken. Keuzes waarbij ze zich vandaag en in de toekomst goed voelen (in alle opzichten). Beide elementen zijn belangrijk voor de leefstijlcoach: het gaat om het dagelijks leven (dus niet om keuzes op keerpunten, bijvoorbeeld hoe ga ik verder met mijn partner of met mijn loopbaan). En het gaat om goede keuzes maken. Daarvoor doe je globaal gezien twee dingen als leefstijlcoach:

Je helpt iemand om scherp te krijgen wat er voor hem/haar nu echt belangrijk is. Wat maakt of breekt je dag? Wat zijn cruciale zaken als je gelukkig wilt zijn?

Je helpt om dagelijkse keuzes daarop af te stemmen en vervolgens om geduldig te gaan trainen tot er goede gewoontes ontstaan. Gewoontes waar de ander steeds op terug kan vallen en die uiteindelijk relatief weinig moeite kosten omdat het automatismen zijn geworden (maar wel heel veel opleveren).

Terreinen waar de leefstijlcoach zich met iemand op kan richten zijn bijvoorbeeld dagindeling, balans tussen inspanning en ontspanning of geest en lichaam, goede voeding, bewegen, stresshantering, gebruik van stimulerende en dempende middelen en slaap. Geen van die onderwerpen staat centraal in de coaching. Het doel van de klant staat centraal in de coaching. Een leefstijlcoach streeft ernaar dat de klant steeds meer vertrouwen krijgt dat hij (zelf) naar zijn doel toe kan werken, door de regie over zijn dag en zijn leven te nemen.

Iemand die beweegactiviteiten met mensen uitvoert en ook af en toe voedingsadvies geeft, is in mijn ogen geen leefstijlcoach. Iemand die medische problemen bespreekt met een pati?nt en adviseert om gezonder te gaan eten of meer te bewegen, is geen leefstijlcoach. Daarmee wil ik niet zeggen dat deze mensen iets verkeerd doen. Ze hebben alleen een ander vak dan leefstijlcoach. En uiteraard zijn er mensen die elementen van leefstijlcoaching gebruiken in een ander beroep. Ook dat is prima. Het gaat mij hier alleen om het duiden van het vak van leefstijlcoach.

Hoe word je leefstijlcoach?

Eenvoudig gezegd: door heel goed te worden in coachen en zo deskundig mogelijk te worden in alle onderwerpen die vaak van belang zijn in het dagelijks leven van je klanten. Ik heb er hierboven een aantal genoemd. Afhankelijk van de groep(en) mensen waar je mee werkt, kunnen specifieke onderwerpen belangrijk zijn, bijvoorbeeld omgaan met geld, de overgang bij vrouwen, werken in ploegendiensten of blowen. Het kan daarom goed zijn om te focussen op bepaalde doelgroepen. Maar je begint met een basis: de dingen die ieder mens in goede banen moet leiden.

Je zou kunnen bediscussiëren of je als leefstijlcoach bij het zien van een eetdagboek moet kunnen inschatten of iemand alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. Of moet weten welke soorten beweging/sport geschikt zijn voor het behalen van de doelen van een cliënt. Ik denk zelf van wel. Als je geen wetenschappelijk onderbouwde vakkennis bent, ben je een generiek coach. Wie zijn leefgewoontes wil bijsturen, heeft baat bij een leefstijlcoach. Zoals iemand met loopbaanvraagstukken baat heeft bij een loopbaancoach die de actuele regelgeving kent en voorbeelden bij de hand heeft van succesvolle loopbaantrajecten. En iemand met relatieproblemen bij een relatiecoach die weet wat er wel en niet werkt bij een bepaald knelpunt in een relatie.

Let ook nog even op die woorden ‘wetenschappelijk onderbouwd’. Als je alleen adviezen kunt herhalen die je ergens hebt gelezen of gehoord en die jou aanspraken (of die logisch klonken), heeft je input voor je cliënt dezelfde kwaliteit als die van een buurvrouw of collega. Je moet bij een artikel of statement kunnen doorgronden waar het op gebaseerd is en of dat wel klopt. Verder moet je altijd bereid zijn om huidige inzichten te laten weerleggen of aanscherpen. Dat is het hoofddoel van wetenschappelijk bezig zijn: meer willen weten en dus open luisteren en kijken.

Ben je al leefstijlcoach en wil je werken bij Visiom? Wij werken met Ster-leefstijlcoaches. Lees hier meer.

Certificering

Voor het register van leefstijlcoaches op hbo-niveau verwijs ik naar Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Ik ben daar niet geheel objectief, want ik zat in het oprichtingsbestuur. De reden van de oprichting van de BLCN was echter, dat er geen beroepsprofiel bestond voor de leefstijlcoach en dat er geen criteria waren om vast te stellen wie er aan kwaliteitseisen voldeed. De BLCN heeft dat opgezet en daar kunnen goede leefstijlcoaches (met hbo-achtergrond) nu van profiteren.

Op de website van de BLCN kun je zien waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden. Grof gezegd heb je een hbo-diploma nodig en moet je vervolgens je deskundigheid op leefstijl én coaching aantonen. Hetzij door een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach af te ronden, hetzij door een individuele accreditatie te doorlopen.

Wie al veel kennis in huis heeft maar op een bepaalde discipline aanvulling nodig heeft (coaching, voeding, bewegen/sport of slaap/ontspanning), kan bij Visiom gericht een training doen op het thema van zijn keuze in de voorbereiding op individuele accreditatie.

Heb je vooral op één of twee gebieden kennis en mis je de rest, dan is een volledige opleiding leefstijlcoach waarschijnlijk de beste keuze. Visiom ondersteunt de geaccrediteerde opleiding Leefstijlcoach Zorg en Welzijn (LZW College).

In het register staan kan je een steviger gevoel geven, bijvoorbeeld als iemand zegt dat ‘de term leefstijlcoach door iedereen gebruikt kan worden’. Het helpt je om op niveau te blijven. En het zorgt ervoor dat je aan de eisen voldoet als een instantie (bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, werkgever) erom vraagt.

Kun je ook iets anders worden?

Zeker! Ben je bevlogen over voeding, word dan voedings- en gewichtsconsulent. Die opleiding gaat verder in op voeding en je mag je daarna helemaal uitleven op eetdagboeken uitpluizen en voedingsplannen schrijven. Ben je bevlogen over sport en bewegen, word dan personal trainer of sportinstructeur. Dan kun je mensen dagelijks laten voelen hoe het bewegen ze goed doet. Ben je gegrepen door mindfulness, word mindfulnesstrainer. Dan kan je je deelnemers de technieken om aandacht te trainen, tot in de puntjes bijbrengen. Enzovoort.
Wat ik hiermee wil zeggen, is dat als je een missie hebt om iedereen te vertellen over je waardevolle inzichten over een bepaald onderwerp, doe dat dan. Je hoeft geen leefstijlcoach te worden om zinvol, bevlogen en succesvol bezig te zijn.

Tot slot

Wil je eigenlijk geen leefstijlcoach worden, maar gewoon je eigen balans vinden in het dagelijks leven? Maak een afspraak met een goede leefstijlcoach. Misschien denk je dat het een teken is dat je dingen niet onder controle hebt, maar het tegenovergestelde is waar: je hebt opgemerkt dat je je beter wilt voelen dan het nu is en gaat daar wat aan doen. Je pakt dus de controle terug. Ook goed om te beseffen: de meeste mensen zijn uit balans, omdat we teveel prikkels op ons af krijgen en daar niet op ingericht zijn. Veel mensen doen daar niets aan en worstelen zich door hun dag heen. Jij kiest er met het opzoeken van een leefstijlcoach voor om te zorgen dat je de dingen kunt doen die je wilt doen en dat je de persoon kunt zijn die je wilt zijn. Daarmee ben je een koploper en een voorbeeld.